Betaalgemak

In onze winkel aan de Galerij 8 in Uden kunt u contant of met PIN/Maestro betalen.

Bestellingen via deze website kunt bij ons makkelijk en veilig betalen via :

 • iDEAL
 • Vooruit-betaling
  Vooruit-betaling kan door overmaking van het totaalbedrag naar rekeningnummer 1254.76.132, Rabobank Nederland.
  IBAN: NL28RABO0125476132
  BIC: RABONL2U
 • MisterCash (België)
 • SofortBanking (o.a. Duitsland)
 • PayPal
 • Creditcard
  Creditcard betalingen worden afgehandeld door PayPal dochter Braintree. Na het invullen van uw gegevens in de extra beveiligde creditcard velden wordt u bij betaling doorgeleid naar de veilighedischeck (3D secure) van Mastercard of VISA
 • Billink - veilig achteraf betalen

Kiest u voor achteraf betalen via Billink, dan dient betaling binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).

Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

 • AfterPay - veilig achteraf betalen

AfterPay voert voorTopsocks het volledige achteraf betaalproces uit.
Wanneer je je bestelling afrondt via AfterPay ontvang je van hen een digitaal betaaloverzicht en betaal je het orderbedrag aan AfterPay. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in het privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met AfterPay? Ga dan naar de website van AfterPay.